ποδόρτιον


ποδόρτιον
τὸ, Μ
ένδυμα μακρύ μέχρι κάτω στα πόδια.
[ΕΤΥΜΟΛ. Ο τ. ποδόρτι(ον) έχει προέλθει με αφομοίωση από τ. ποδάρτι < *ποδ-αρτάριον με συγκοπή (< πούς, ποδός + ἀρτάριον/ὀρτάριον* «είδος χειμερινών υποδημάτων»), πρβλ. χειρόρτι: χειράρτι: χειραρτάρι].

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • PEDOCUCULLI — qui et Cucullopedones cuculli sunt pedum, quorum mentio habetur in Notis Tironis et Senecae. Non enim de capite solum cucullus, sed et de pedibus, reperitur. Sic Graecis πῖλος et pedum et capitis dicitur. Hesiod. in Ε῎ργ. v. 544. Κεφαλῆφι δ᾿… …   Hofmann J. Lexicon universale


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.